Replace

Kalkulator Vašeg sistema grijanja


Objektivno usporedite sisteme grijanja za Vaš stambeni objekat tokom cijelog njihovog životnog vijeka i izvucite zaključke o stvarnim troškovima i ekološkim performansama.

Ovaj alat (ili zadane vrijednosti koje sadrži) odnosi se na postojeće stambene objekte od porodičnih kuća do stambenih zgrada do 1.000 m² stambenog prostora ili godišnje ukupne potrošnje energije do 200.000 kwh (npr. 20.000 l/god lož ulja).

Kada uvodite novi sistem grijanja, mnoge stavke se trebaju uzeti u obzir:

- Koje tehnologije i energenti su dostupni?
- Koji programi podrške se mogu koristiti i kako to utječe na troškove ulaganja?
- Šta se dešava sa troškovima grijanja ako ne posmatramo samo početne troškove?

Ovaj kalkulator Vam to pokazuje na osnovu ukupnih godišnjih troškova. Osmišljen je kako bi Vam pomogao da zajedno sa svojim konsultantom ili instalaterom pronađete najbolje rješenje za Vaš stambeni objekat.


1
Osnovne informacije o stambenom objektu i sistemu grijanja

Koliko energije je potrebno Vašem stambenom objektu? Kakve su karakteristike postojećeg instaliranog sistema? Kako pripremate toplu vodu? Koristeći Vaše informacije provjerit ćemo koje su alternative postojećem sistemu grijanja pogodne za Vaš stambeni objekat.

 • Postojeći stambeni objekat
i

Nadmorska visina

 • 0-500m
 • 500-1000m
 • 1000-1500m
i

Grijana površina Vašeg prostora

m2
i

Broj članova domaćinstva

osoba
i

Distribucija toplote

 • Centralno grijanje (sa distributivnim sistemom)
 • Peć (bez distributivnog sistema)
i

Vaš postojeći sistem grijanja

Selection Icon Molimo odaberite ...
 • Oil Icon Kotao na lož ulje
 • Oil Icon Peć na lož ulje
 • Gas Icon Grijanje na plin
 • Gas Icon Peć na plin
 • Gas Icon Plinski kotao
 • Air heat pump Icon Toplatna pumpa na zrak
 • Groundwater heat pump Icon Toplotna pumpa na podzemne vode
 • Geothermal heat pump Icon Geotermalna toplotna pumpa
 • Collector heat pump Icon Toplotna pumpa sa kolektorom
 • Log wood heater Icon Grijanje na drva (cjepanice)
 • Wood stove Icon Peć na drva
 • Tiled stove Icon Kaljeva peć
 • Coal Icon Grijanje na ugalj
 • Pellets Icon Grijanje na pelet
 • Pellets oven Icon Peć na pelet
 • Heating plant Icon Toplana
 • Woodchips Icon Grijanje na drvnu sječku
 • Liquified gas Icon Grijanje na ukapljeni plin
 • Electric heater Icon Infracrvena ili direktna električna grijalica
 • Electric single heating Icon Električno grijanje
i

Potrošnja Vašeg sistema grijanja

i

Starost Vašeg sistema grijanja

godine
i

Instaliran dodatni kamin/peć na drva?

 • No Icon
  Ne
 • Yes Icon
  Da
i

Količina drva

m³ godišnje (drvo)
i

Postojeći sistem za odavanje toplote

 • Radiator high temperature Icon
  Radijator (visoka temperatura)
 • Radiator low temperature Icon
  Radijator (niska temperatura)
 • Underfloor heating Icon
  Podno grijanje
 • Combined Icon
  Kombinovano
i

Novi sistem za pripremu tople vode

 • Always with heating system
  Uvijek sa sistemom grijanja
 • In winter with heating system
  Zimi sa sistemom grijanja
 • Never with heating system
  Nikada sa sistemom grijanja
i

Postoji li već solarno-termalni sistem?

 • No Icon
  Ne
 • Yes Icon
  Da
i

Slobodna krovna površina (u J, Z, I smjerovima)

m2

Ovu slobodnu površinu možete iskoristiti za instalaciju fotonaponskog (PV) sistema. Računajte oko 5-6 m2 po kWp sistemskog izlaza.
Tipično domaćinstvo od 3 do 4 osobe može proizvesti onoliko električne energije sa 4 kWp (u južnim zemljama je prinos veći) koliko godišnje troši u prosjeku. Obično, sa ovom veličinom PV sistema i standardnom potrošnjom, takvo domaćinstvo može koristiti cca. 20-30% električne energije proizvedene u samoj kući. Zagrijavanjem vode električnim grijačima ili toplovodnom toplotnom pumpom i selektivnim izmjenama u korištenju električne energije, ova vrijednost može se povećati na dobrih 50%, a baterijom do 80%. Ako razmišljate o kupovini e-automobila ili toplotne pumpe za grijanje ili - općenito, ako želite učiniti nešto efikasno u borbi protiv klimatskih promjena - ima smisla koristiti što više krovne površine za PV.

Nažalost, preostala površina krova je premala za razumnu veličinu fotonaponskog sistema. Možda imate priliku da kao građanin učestvujete u fotonaponskom sistemu u Vašem području.

i

Novi solarni sistem

 • None
  Nijedan
 • Hot water
  Vruća voda
 • Hot water + Heating system 15%
  Vruća voda + Sistem grijanja 15%
 • Hot water + Heating system 25%
  Vruća voda + Sistem grijanja 25%
i

Broj stepen dana za sezonu grijanja

Kd
i

Standardna vanjska temperatura

°C
i

Kapacitet grijanja (glavni sistem grijanja)

kW
Potvrdite detalje
2
Osnovni uslovi

Uz ove informacije, "Replace" alat isključuje alternative koje se uopće ne mogu koristiti.

i

Opcija povezivanja na daljinsko grijanje na biomasu?

 • No Icon
  Ne
 • Yes Icon
  Da
i

Moguć pristup cisternama za pelet i prostorija za skladištenje peleta?

 • No Icon
  Ne
 • Yes Icon
  Da
i

Postoji li skladište za ogrjev (drva)?

 • No Icon
  Ne
 • Yes Icon
  Da
Potvrdite detalje
3
Rezultat
i

Cijena CO2

€/t
i
EU Logo

Ovaj projekat se finansira iz sredstva programa za istraživanje i inovacije Horizont 2020 Evropske unije na osnovu sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava br. 847087.
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Svaka komunikacijska aktivnost povezana sa radnjom odražava isključivo stavove autora.

Niti Evropska unija niti Evropska izvršna agencija za klimu, insfrastrukturu i okoliš nisu odgovorne za bilo kakvu upotrebu informacija koje sadrže bilo koje komunikacijske aktivnosti.

Članovi REPLACE konzorcija neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu uključujući, bez ograničenja, izravnu, posebnu, neizravnu ili posljedičnu štetu koja može nastati upotrebom ovih materijala.

Print Icon
Info Icon
Imprint Icon

Informacije

Opće informacije

Ovaj kalkulator je dizajniran da Vam pomogne da pređete sa starog sistema grijanja na održiviji i okolišno prihvatljiviji sistem grijanja.
Koristeći Vaše podatke o stambenom objektu, lokaciji i sistemu isporuke toplote, izračunavaju se Vaši približni zahtjevi za energijom grijanja i prikazuje se usporedba nekoliko alternativnih sistema grijanja.

Redoslijed se zasniva na podacima i proračunima za Vaš stambeni objekat (potrošnja energije, sistem za isporuku toplote, protok) i prema uzrokovanim emisijama ugljen-dioksida.

Bitan dio proračuna je ekonomska usporedba ukupnih troškova tokom 20 godina. Pored troškova nabavke, u izračun su uključeni i svi potrebni tekući troškovi, kao što su troškovi goriva, troškovi servisa i popravke, uzimajući u obzir inflaciju i rast cijena energije. To olakšava poređenje nekoliko sistema grijanja. Budući da subvencije daju značajan doprinos ozelenjavanju sistema grijanja, prikazuju se trenutne subvencije na državnom i entitetskom nivou. Također, dostupne subvencije se uzimaju u obzir pri proračunu troškova ulaganja i ukupnih troškova.

Važne napomene

Prikazane vrijednosti se generiraju automatski i ne predstavljaju zamjenu za savjete stručnjaka. To su procjene troškova energije, rada i ulaganja. Stvarni troškovi mogu se razlikovali od automatski izračunatih vrijednosti. Također, kalkulator ne navodi koji se sistemi grijanja mogu odobriti na vašoj lokaciji.
Izračunate subvencije na entitetskom i državnom nivou su dijelom uslovne i stalno su podložne promjenama. Stoga se obratite Vašem instalateru, konsultantu ili savjetodavnom centru za energiju. Ostale subvencije (npr. od općina) se ne uzimaju u obzir prilikom proračuna.

Štampanje

Informacije i izjava o odricanju od od odgovornosti

Ovaj alat je izrađen od strane Vorarlberg Energy Institute za potrebe Future Forum SHL (https://www.zukunftsforumshl.at/).

Ovaj alat predstavlja uzorak proračuna i ne može zamijeniti stručno mišljenje. Uvjeti koji preovladavaju u pojedinačnim slučajevima mogu biti vrlo različiti. Moguća su odstupanja i u pozitivnom i negativnom smjeru. Odluka o kupovini treba biti donesena samo na osnovu stvarnih ponuda.

Sav sadržaj i prijedlozi sačinjeni su sa velikom pažnjom. Međutim, ne može se prihvatiti nikakva odgovornost za ispravnost, potpunost i aktuelnost ovog sadržaja. Rezultati su samo za smjernice korisnika i ne predstavljaju stručno mišljenje ili dokaz vlastima ili trećim stranama. Kalkulator održava i ažurira Vorarlberg Energy Institute.

Sve uključene cijene mogu varirati prema vremenu i lokaciji. Subvencije se mogu razlikovati od općine do općine i od kantona do kantona, zbog čega treba kontaktirati nadležni organ prije donošenja odluke o kupovini.

Za zahtjeve:
Energieinstitut Vorarlberg, Stadtstraße 33 / Campus V,
A-6850 Dornbirn, Dieter Bischof, E-Mail

Sve informacije o izdavaču možete naći ovdje.

Politika privatnosti:
Deklaraciju o zaštiti podataka u skladu sa GDPR-om u njenoj trenutnoj verziji možete naći ovdje.

Zasluge za fotografije:
Andrew Rybalko - stock.adobe.com