Replace

Kalkulator menjave ogrevalnega sistema


Primerjajte alternative vašemu obstoječemu ogrevalnemu sistemu in izračunajte stroške ogrevanja in okoljske učinke po zamenjavi.

Investicija in pričakovani prihranki so pomembni pri odločitvi glede menjave naprave. Nanje pa ne vpliva samo vrsta ogrevalnega sistema, temveč tudi dejavniki, kot so lokacija vaše stavbe, vaše potrebe po ogrevanju, možnost pridobitve subvencije idr.

Na primeru izračuna z REPLACE kalkulatorjem preverite, na kaj morate biti pri primerjavi stroškov in prihrankov pozorni, da boste izbrali ekonomsko najugodnejšo in okoljsko najboljšo tehnologijo za vaš dom.

Svetujemo vam, da kalkulator uporabite skupaj z energetskim svetovalcem mreže ENSVET, ki vam pomaga najti najboljšo rešitev. Najbližjega energetskega svetovalca mreže ENSVET lahko najdete na tej povezavi.

Uporaba kalkulatorja je brezplačna. Izračun celotnih stroškov je izveden v skladu s smernico VDI 2067 (Nemčija), cene investicij pa temeljijo na povprečnih vrednostih naložb v Sloveniji v letu 2020, prav tako so upoštevane cene energije ter subvencij v Sloveniji iz leta 2021.

Kalkulator je nastal v okviru projekta REPLACE in predstavlja orodje, ki je zasnovano neodvisno in strokovno in se zato lahko izračuni razlikujejo od podobih izračunov, narejenih s strani proizvajalcev. Projekt je prejel sredstva okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, št. pogodbe 847087.

Zadnja posodobitev: oktober 2021

Za dodatna vprašanja pišite na h2020replace@ijs.si.


1
Nekaj osnovnih informacij o domu in ogrevanju

Koliko energije potrebuje vaša stavba za ogrevanje? Kako pripravljate toplo vodo? Na podlagi vaših podatkov bomo preverili, katere alternative obstoječemu ogrevalnemu sistemu so primerne za vašo stavbo.

 • Obstoječe stavbe
i

Nadmorska višina

 • 0-500
 • 500-1000
 • 1000-1500
i

Ogrevana površina stavbe

m2
i

Število prebivalcev

oseba/-i/-e
i

Način distribucije toplote

 • Centralno ogrevanje
 • Peč (ni povezanega sistema radiatorjev)
i

Vaš obstoječi ogrevalni sistem

Selection Icon Izberite ...
 • Oil Icon Ogrevanje z oljem
 • Oil Icon Peč na olje
 • Gas Icon Ogrevanje z zemeljskim plinom
 • Gas Icon Plinska pečica
 • Gas Icon Plinski kotel
 • Air heat pump Icon Toplotna črpalka zrak/voda
 • Groundwater heat pump Icon Toplotna črpalka voda/voda
 • Geothermal heat pump Icon Toplotna črpalka zemlja/voda z geosondami
 • Collector heat pump Icon Toplotna črpalka zemlja/voda s hor. kolektorji
 • Log wood heater Icon Ogrevanje s poleni
 • Wood stove Icon Peč na drva
 • Tiled stove Icon Krušna peč
 • Coal Icon Peč na premog
 • Pellets Icon Ogrevanje s peleti
 • Pellets oven Icon Peč na pelete
 • Heating plant Icon Daljinsko ogrevanje
 • Woodchips Icon Ogrevanje s sekanci
 • Liquified gas Icon Ogrevanje z UNP
 • Electric heater Icon Infrardeče ali električno neposredno ogrevanje
 • Electric single heating Icon Ogrevanje z električno energijo
i

Vaša trenutna poraba energenta

i

Starost vašega ogrevalnega sistema

let
i

Ali je dodatno vgrajena tudi krušna ali druga peč?

 • No Icon
  Ne
 • Yes Icon
  Da
i

Količina porabljenega lesa

letno (Les)
i

Temperaturni režim ogrevalnih teles

 • Radiator high temperature Icon
  Visoka temperatura radiatorja
 • Radiator low temperature Icon
  Nizka temperatura radiatorja
 • Underfloor heating Icon
  Talno ogrevanje
 • Combined Icon
  Kombinirani
i

Priprava tople vode z novim sistemom bo potekala

 • Always with heating system
  Vedno z ogrevanjem
 • In winter with heating system
  Pozimi z ogrevanjem
 • Never with heating system
  Nikoli z ogrevanjem
i

Ali že imate nameščen solarni kolektorki sistem ogrevanja?

 • No Icon
  Ne
 • Yes Icon
  Da
i

Preostala prosta površina strehe

m2

Ta prosti prostor lahko uporabite za namestitev fotovoltaičnega sistema. Računajte, da potrebujete približno 5-7 m2 površine strehe za instalacijo 1 kWp fotovoltaičnega sistema.
Tipično gospodinjstvo s 3 do 4 osebami lahko proizvede toliko električne energije s 5 kWp, kot jo tudi samo porabi na letni ravni. Običajno lahko takšno gospodinjstvo s to velikostjo PV sistema in običajnim vedenjem porabi istočasno približno 20-30% proizvedene električne energije v hiši. Z ogrevanjem vode in/ali tople vode s toplotno črpalko lahko to vrednost povečamo na dobrih 50%, z baterijo pa do 80%. Če razmišljate o nakupu e-avtomobila ali toplotne črpalke za ogrevanje ali - na splošno, če želite narediti nekaj učinkovitega proti podnebnim spremembam - je smiselno uporabiti čim več strešne površine za PV.

i

Nov solarni kolektorski sistem bo namenjen za pripravo

 • None
  Ni
 • Hot water
  Topla voda
 • Hot water + Heating system 15%
  Topla voda + Ogrevalni sistem 15%
 • Hot water + Heating system 25%
  Topla voda + Ogrevalni sistem 25%
i

Heating degree days

Kd
i

Standard outside temperature

°C
i

Heating capacity (main heating system)

kW
Potrdite podatke.
2
Nekaj splošnih pogojev

S temi informacijami izključite rešitve, ki niso možne.

i

Možnost priključitve na daljinsko ogrevanje?

 • No Icon
  Ne
 • Yes Icon
  Da
i

Možen dostop za cisterno za pelete in prostor za skladiščenje peletov?

 • No Icon
  Ne
 • Yes Icon
  Da
i

Možnost shranjevanja drv?

 • No Icon
  Ne
 • Yes Icon
  Da
Potrdite podatke.
3
Rezultat
i

Cena CO2

€/t
i
EU Logo

Projekt je prejel sredstva okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, št. pogodbe 847087.
Izjava o omejitvi odgovornosti

Vsaka komunikacijska dejavnost, povezana z dejanjem, odraža le avtorjev pogled.
Evropska unija in njena Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA) nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebujejo komunikacijske dejavnosti.

Člani konzorcija REPLACE ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli škodo, vključno brez omejitev z neposredno, posebno, posredno ali posledično škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe teh materialov.

Print Icon
Info Icon
Imprint Icon

Informacije

Splošne informacije

Ta kalkulator je zasnovan tako, da vam pomaga pri prehodu s starega ogrevalnega sistema na trajnostni in bolj ekološki ogrevalni sistem.
Na podlagi vaših podatkov o stavbi, lokaciji in sistemu odvajanja toplote se izračuna vaša približna potreba po energiji za ogrevanje, prikaže pa se tudi primerjava več primernih alternativnih ogrevalnih sistemov.

Naročilo temelji na informacijah in izračunih o vaši hiši (poraba energije, sistem za dobavo toplote, temperatura toka) in na podlagi povzročenih emisij ogljikovega dioksida. Ti so v glavnem odgovorni za pospešene podnebne spremembe.

Bistveni del izračuna je ekonomska primerjava celotnih stroškov v obdobju 20 let. Poleg stroškov nakupa ogrevalnega sistema so v izračun vključeni tudi vsi potrebni obratovalni stroški, kot so stroški goriva, servisa in popravil, pri čemer se upoštevata inflacija in rast cen energije. Tako lahko preprosto primerjate več ogrevalnih sistemov. Ker subvencije odločilno prispevajo k okolju prijaznejšim ogrevalnim sistemom, so prikazane trenutne subvencije zvezne vlade in vaše zvezne države. Ti so prav tako že upoštevani pri izračunu investicijskih stroškov in celotnih stroškov.


Pomembne opombe

Prikazane vrednosti so ustvarjene samodejno in ne nadomeščajo strokovnega nasveta. Gre za ocene stroškov energije, obratovanja in naložb. Dejanski stroški se lahko razlikujejo od samodejno izračunanih vrednosti. Prav tako kalkulator ne navaja, katere ogrevalne sisteme je mogoče odobriti na vaši lokaciji.
Izračunane subvencije zveznih dežel in zvezne vlade so delno vezane na pogoje. Lahko se nenehno spreminjajo. Zato se za več informacij obrnite na monterja, energetskega svetovalca ali energetsko svetovalno središče. Druge subvencije (npr. občinske) niso upoštevane.

Odtis

Informacije in izjava o omejitvi odgovornosti

To orodje je za Forum prihodnosti SHL (https://www.zukunftsforumshl.at/) pripravil Inštitut za energijo Vorarlberg. Pobudniki in podporniki (tu je šest združenj)

To orodje je vzorčni izračun in ne more nadomestiti posvetovanja. Pogoji, ki prevladujejo v posameznih primerih, so lahko zelo različni. Možna so odstopanja v pozitivno in negativno smer. Odločitev o nakupu je treba sprejeti le na podlagi dejanskih ponudb.

Vse vsebine in predlogi so bili pripravljeni z največjo skrbnostjo. Vendar pa za pravilnost, popolnost in aktualnost te vsebine ne prevzemamo nobene odgovornosti. Rezultati uporabnikov služijo le za orientacijo in ne predstavljajo strokovnega mnenja ali dokaza za organe ali tretje osebe. Kalkulator vzdržuje in posodablja Energieinstitut Vorarlberg.

Vse vključene cene so lahko odvisne od časovnih in lokalnih nihanj. Subvencije se lahko razlikujejo glede na občino in zvezno državo, zato se je treba pred odločitvijo o nakupu obrniti na pristojni organ.

Poizvedbe na:
Energetski inštitut Vorarlberg, Stadtstraße 33 / Campus V,
A-6850 Dornbirn, Dieter Bischof, E-Mail

Vse informacije o odtisu so na voljo tukaj.


Pravilnik o zasebnosti:
Izjavo o varstvu podatkov v skladu z DSGVO v trenutno veljavni različici lahko prenesete tukaj.

Fotografije:
Andrew Rybalko - stock.adobe.com